This is a free Purot.net wiki
  • View:

Kurssiesite

Toteutus ja tavoitteet

http://www.epky.fi/digitutor

 

Aika ja paikka

Prosessi toteutetaan lukuvuoden 2016-2017 aikana

Aloitusseminaari ti 25.10.2016 klo 9.00-15.00 Framissa (Kampusranta 9, Seinäjoki) Muu osa koulutuksesta toteutetaan verkossa

Kohderyhmä

Eteläpohjalaisten peruskoulujen opettajat, jotka käyttävät opetuksessaan tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti

Tavoitteet

Digitutor-koulutus antaa hyvät valmiudet toimia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön vertaisohjaajana omalla työpaikalla. Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat koulutuksen aikana ohjatusti pienimuotoisen pilottiprosessin, jolla he auttavat yhtä tai useampaa kollegaansa alkuun opetuksen digitalisaatiossa.

Digitalisaatio ja vertaisohjaaminen kulkevat koulutuksessa rinnakkaisina teemoina. Eri ihmiset kohtaavat digitalisaatioon liittyvät toimintakulttuurin muutokset eri tavoin, minkä vuoksi vuorovaikutusosaamisen kehittäminen on keskeinen osa koulutusta.

Sisältö

  • Digitalisaatio koulussa
  • Ristiriitaisten odotusten ja tavoitteiden kohtaaminen
  • Vertaisoppiminen ja kollegiaalinen ammatillinen kasvu
  • Vastarinnan, ahdistuksen, väsymisen ja huolen kohtaaminen
  • Teknologia opetuksen ja oppimisen käytössä
  • Teknologia yksilön ja ryhmän oppimisessa
  • Teknologia opettajan työn organisoinnissa ja toteuttamisessa
  • Digitaaliset oppimateriaalit ja oppimisympäristöt

Toteutus ja työtavat

Prosessi, jossa ennakkotehtävän ja yhteisen aloitusseminaarin jälkeen osallistujat toteuttavat tutorointiprosessin omilla työpaikoillaan. Prosessin toteuttamiseen saa tukea koulutuksen onlinetapaamisista (2 x 45 min) ja verkkoympäristöstä.

Kouluttaja

TVT:n opetuskäytön asiantuntija Anne Rongas, Pedapoint Oy

http://www.linkedin.com/in/annerongas
http://www.pedapoint.fi/cvRongas

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.