This is a free Purot.net wiki
  • View:

Digitaalinen tarinankerronta

Digitaalinen tarinankerronta soveltuu monenlaiseen työskentelyyn, niin ilmaisupainotteisena kuin asiasisältöihin keskittyvänä. Perusideana on luoda valitusta aiheesta digitaalinen esitys, joka voi olla juonellisesti etenevä tai kollaasimainen kiteytetty kooste. Muotona voi olla esimerkiksi sarjakuva, video tai kuvakollaasi.

Digitaalinen tarinankerronta on kerännyt opettajia yhteen niin meillä kuin maailmalla jo vuosikymmenen ajan. Hakusanalla 'digital storytelling' löytyy paljon sisältöjä aiheesta. Viime vuosina digitaalisen tarinankerronnan rinnalle on tullut käsite mobiili tarinankerronta

Tarinankerronta erilaisilla digitaalisilla apuvälineillä on medialukutaitoa ja perusopetuksen opetussuunnitelman sanoin monilukutaitoa ja laajemmin osa mediakasvatusta. Mediakasvatuksesta Jukka Tikkanen on kiteyttänyt hyvän jäsentelyn. Keskeisiä komponentteja ovat tuotanto, ilmaisu ja vastaanotto. Tarinankerronta opettaa ilmaisu, mutta samalla se auttaa ymmärtämään tuotantoa ja vastaanottoa.

>> Lue lisää monilukutaito-termin valintaperusteista Pirjo Sinkon artikkeli: "Käsitteen nimenä monilukutaito on sujuvaa suomea ja näppärän lyhyt. Sen haasteena on, että sitä pitää osata tulkita totuttua laajemmin niin, että lukutaito (engl. literacy) -käsitteeseen kuuluu ymmärtämisen lisäksi myös tekstien tuottaminen. Tuottaminen puolestaan ei ole vain kirjoittamista, vaan tietoa välitetään moni eri tavoin ja välinein. Nykytekstit ovat monikanavaisia, multimodaalisia."

Hyviä verkkopaikkoja digitaalisen tarinankerronnan ideointiin

Digitaalisen tarinankerronnan välineideoita

 

 

Thinglinkillä voi kertoa vaikka elämäntarinoita. Liikuta hiirtä Thinglink-kuvan päällä ja klikkaile esille tulevia linkkejä. Rantakylän koulusta Aino esittelee antiikin Roomaa.

rooma

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.