This is a free Purot.net wiki
  • View:

Digitutorin työkalupakki

Kokoamme tähän yhdessä digitutorille työkalupakin erilaisiin tilanteisiin. Työkalupakista löytävät lähi- ja etätapaamisten yhteydessä jaetut vinkit ja linkit. Sisältöjä täydennetään myös etäosallistumisen aikana Facebook-ryhmässä käydyn keskustelun pohjalta. 

Työkalupakki on jaoteltu aihepiireittäin alasivuiksi, jotka avautuvat sitä mukaan, kun niihin tulee siemenaineistoa.

Jaa niin saat
Jaa niin saat

 

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.